Registruj interesovanje

POLITIKA PRIVATNOSTI

UVOD
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste razumeli način na koji prikupljamo,
koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljno ćemo objasniti načine na koje štitimo Vašu
privatnost, kako možete da proverite i pristupite Vašim podacima u bilo kom trenutku, da zahtevate
njihovu ispravku i brisanje, i kako se vrši nadzor nad strogom primenom ove politike.
Ova Politika privatnosti odnosi se na sajt i domene bekatown.com i bekatown.rs

SAGLASNOST
Korišćenjem www.bekatown.com I www.bekatown.rs dajete saglasnost na uslove ove Politike
privatnosti. Bekatown zadržava pravo da povremeno izmeni uslove iz ove Politike privatnosti, o čemu
ćete biti obavešteni.

1. Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade
Vrsta i količina podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt Bekatown-a.
Možete da pristupite većini stranica na sajtu bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o
ličnosti. Naši mrežni serveri prikupljaju anonimne logove tokom korisničke posete našeg sajta kako bi
nas snabdeli korisnim informacijama za njeno unapređenje, kao i prilikom slanja upita na stranici sa
formularom koji korisnik sajta popunjava, po želji. Za više informacija, molimo Vas da pogledate Izjavu o
korišćenju kolačića koja se nalazi niže.
Možemo da koristimo vaše lične podatke u promotivne svrhe, pre svega kako bismo vam predstavili i
pokazali reklamne i promotivne materijale zatvorenog stambeno poslovnog naselja Bekatown.
Tražićemo od vas dozvolu za prosleđivanje reklamnog materijala ili informacija o proizvodima pre samog
slanja reklamnog i promotivnog materijala. Možete da se predomislite u vezi sa direktnim marketingom i
opozovete svoj pristanak na obradu vaših ličnih podatak u svrhe direktnog marketinga u bilo kom
trenutku tako što ćete se odjaviti iz svih marketinških komunikacija, izmeniti svoj korisnički profil ili
podatke, a možete nas i kontaktirati. U svakom trenutku možete podneti prigovor na način na koji se
vaši lični podaci obrađuju u svrhe direktnog oglašavanja. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran,
sa jasnom naznakom obradi kojih Vaših ličnih podataka prigovarate i iz kojih razloga. Vaš prigovor
možete slati na način naveden u Tački 8 (Kontaktirajte nas) ispod. Takođe, po ovom osnovu imate i
pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za
informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000
Beograd.

Metapodaci
Naš vebsajt možete koristiti sa ili bez davanja bilo kakvih ličnih podataka, u zavisnosti od potrebe
konkretne situacije. U slučaju da ne ostavljate podatke o ličnosti, Bekatown može prikupljati samo
sledeće metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih:

Stranicu sa koje ste došli do našeg vebsajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status
prenosa, tip web-pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera
pretraživača.

Prijava za posao
Ukoliko se prijavite za posao, stažiranje ili volontiranje u naselju Bekatown, prikupićemo Vaše podatke
radi obrade i procesuiranja Vaše prijave i procene Vaše prikladnosti za tu ulogu. Podaci i CV-jevi
kandidata prikupljeni ovim putem koristiće se isključivo u svrhu selekcije biografija u skladu sa otvorenim
pozicijama, stupanja u kontakt sa aplikantima povodom razgovora za posao ili potencijalnog zaposlenja
u kompaniji, sa čime su aplikanti saglasni i upoznati.
Naša internet stranica može da sadrži vezu ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovim
Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem
obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni
koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Bekatown ne
snosi odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.

2. Treće strane

Ostali primaoci
Bekatown Vas upoznaje sa činjenicom da Vaše lične podatke može preneti – u saglasnosti sa
merodavnim propisima o zaštiti podataka – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i
druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili
poslovnim partnerima. U slučaju spajanja, preuzimanja ili druge statusne promene naselja Bekatown,
podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja učestvuju u postupku spajanja ili preuzimanja.

Međunarodni prenos podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti koje prikupljamo ili primimo o Vama mogu se prenositi na i mogu ih obrađivati primaoci
koji se nalaze unutar ili izvan Evropske ekonomske zone („EEZ“). Te države obuhvataju one koje su
navedene na stranici ec.europa.eu/justice/data- protection/international-
transfers/adequacy/index_en.htm, a koje pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta
evropskih propisa o zaštiti podataka o ličnosti. Primaoci u SAD-u su delimično sertifikovani prema “Štitu
za privatnost između EU i SAD” („EU-U.S. Privacy Shield“), pa se, zbog toga, smatra da pružaju adekvatan
stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Ostali primaoci mogu se
nalaziti u drugim državama koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite sa stanovišta evropskih propisa o
zaštiti podataka. Ukoliko do prenosa dođe, Bekatown će preduzeti sve potrebne mere da obezbedi da se
i prenosi izvan EEZ-a adekvatno zaštite kako se to zahteva merodavnim propisima o zaštiti podataka. U
vezi s prenosom u zemlje koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite podataka, prenos zasnivamo na
odgovarajućim merama zaštite, kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila

Evropska komisija ili nadzorni organ, odobreni kodeks ponašanja zajedno s obavezujućim i izvršivim
obavezivanjima primaoca ili odobreni mehanizmi sertifikacije zajedno s obavezujućim i izvršivim
obavezivanjima primaoca. Možete tražiti primerak takvih odgovarajućih mera zaštite ako nas
kontaktirate.(Kontaktirajte nas).

3. Pravni osnov za obradu
Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:

Da li ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;
Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja
koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;
Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;
Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih ili životno važnih interesa – Vaših ili drugog fizičkog lica;
Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja
zvaničnih ovlašćenja koja su nam zakonom dodeljena;
Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim
kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju
zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete, odnosno maloletna osoba;
Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, sem ukoliko obaveza prikupljanja nije predviđena
kao naša zakonska obaveza. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za
Vas kao korisnika, npr. nećete moći da primate određene servise, pogodnosti i usluge. Međutim, osim
ukoliko se ne navodi drugačije, ne-pružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom druge pravne
posledice po Vas.

4. Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite?
Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete
opozvati saglasnost u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće.
Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo (i) da tražite pristup i uvid u Vaše podatke
o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših
podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite
prenosivost podataka, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti.
Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se vaši lični podaci obrađuju,
kontaktirajte nas na način naveden u Odeljku 8 (Kontaktirajte nas) ispod. Vaš zahtev u vezi sa
korišćenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim
podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite,
ispravite ili izbrišete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka se prigovarate i iz kojih razloga.
Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran. Bekatown će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre
moguće i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.
U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom
nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu
podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu.

5. Kolačići i druge tehnologije praćenja – Izjava o korišćenju kolačića
Ovaj vebsajt i kao i većina sajtova, koristi male tekstualne datoteke koje se zovu kolačići. Ova sekcija
pruža informacije o tome šta su kolačići, koje kolačiće Bekatown koristi i kako se mogu kontrolisati.
Ako su postavke na softveru koji koristite za pregled ove stranice (Vašem pretraživaču) prilagođene da
prihvate kolačiće koje koristimo, i nastavite da koristite naš sajt, podrazumevaćemo Vaš pristanak. Ako
ne želite da primate kolačiće, možete postaviti svoj pretraživač tako da ih ograniči ili blokira. Svi
savremeni pretraživači omogućavaju da promenite podešavanja kolačića i obično se nalaze u meniju
‘opcije’. Međutim, onemogućavanje kolačića će verovatno značiti da sajt Bekatown neće raditi kao što je
očekivano.

5.1. Šta su kolačići?
Kolačići su tekstualne datoteke sa malim količinama informacija koje Vaš uređaj preuzme kada posetite
sajt. Kolačići se zatim vraćaju na prvobitnu stranicu pri svakoj narednoj poseti ili na drugu stranicu koja
prepoznaje taj kolačić. Kolačići se često koriste jer omogućavaju sajtu da prepozna korisnički uređaj i
time poboljša funkcionalnost.

5.2. Kako Bekatown koristi kolačiće?

Naši kolačići
Kako bi naš sajt radio što bolje, koristimo kolačiće koji uključuju:
Pamćenje parametara Vaših pretraga
Omogućavanje dodavanja komentara na našem sajtu
Ne postoji način da se ovi kolačići spreče, osim da ne koristite sajt.

Kolačići društvenih mreža
Da biste jednostavno delili naš sadržaj na društvenim mrežama naš sajt ima opcije za deljenje. Stepen
zaštite privatnosti podataka će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže, i zavisiti od
podešavanja privatnosti koju ste izabrali na ovim mrežama.

Kolačići za anonimno prikupljanje statistike o posetiocima
Koristimo kolačiće za sakupljanje statističkih podataka o posetiocima, kao što su: koliko ljudi posećuje
naš sajt i koju vrstu tehnologije koriste (npr. operativni sistem, što pomaže da identifikujemo probleme
na određenim platformama), koliko dugo koriste sajt, na kojim stranicama sajta se zadržavaju itd. Ovo
nam pomaže da stalno poboljšavamo sajt. Ti programi takođe nam anonimno govore kako su ljudi došli
do našeg sajta (preko Gugla, društvenih mreža, direktno, itd) i da li su ranije bili ovde.

You Tube
Ponekad možemo ugraditi video snimke sa Jutjuba. Korišćenje kolačića na Jutjubu uređuje Guglova
politika privatnosti.

5.3. Definicije
Kolačići prve strane i kolačići treće strane
Kolačići prve strane su oni koje postavlja sajt koji u tom trenutku korisnik posećuje – sajt koji je prikazan
u polju za URL. Kolačiće treće strane postavlja domen koji ne pripada sajtu koji korisnik u tom trenutku
posećuje. Ako korisnik poseti sajt i drugi entitet postavi kolačić kroz taj sajt, to je kolačić treće strane.

Trajni kolačići
Ovi kolačići ostaju na korisničkom uređaju u vremenskom periodu navedenom u kolačiću. Oni se
aktiviraju svaki put kada korisnik poseti stranicu koja je kreirala taj određeni kolačić́.

Kolačići sesije
Ovi kolačići omogućavaju povezivanje akcija korisnika tokom sesije pretraživača. Sesija pretraživača
počinje kada korisnik otvori prozor pretraživača i završava kada zatvori prozor pretraživača. Kolačići
sesije se kreiraju privremeno. Kada zatvorite pretraživač, svi kolačići sesije se brišu.

5.4. Isključivanje kolačića
Obično možete isključiti kolačiće prilagođavanjem podešavanja pretraživača da biste sprečili prihvatanje
kolačića. Međutim, verovatno ćete ograničiti funkcionalnost naših i velikog broja drugih sajtova, jer su
kolačići standardni deo većine savremenih sajtova.

6. Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?
Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene
servise, pogodnosti i usluge. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak
anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na
primer, za potrebe oporezivanja). Takođe, važeći zakonski propisi mogu zahtevati od nas da zadržimo
određene Vaše

podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine. Možemo
zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni
radi usaglašavanja sa drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za
utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to
moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka
ugovornog odnosa.

7. Koliko su bezbedni vaši podaci?
Vaše lične podatke Bekatown čuva u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere
bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja,
gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.

Uzimajući u obzir nivo tehnoloških dostignuća i troškove njihove primene, prirodu, obim, okolnosti i
svrhu obrade, prilikom obrade Vaših podataka:
– primenjujemo neophodne mehanizme zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili uslovi za obradu
Vaših podataka i zaštitili Vaša prava.
Ovim putem Vas obaveštavamo da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i
kadrovskih mera obezbeđujemo da se uvek obrađuju samo oni Vaši podaci o ličnosti koji su neophodni
za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih
podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

8. Kontaktirajte nas
Bekatown posvećeno štiti privatnost svih korisnika svog vebsajta. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi
sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nam se obratite koristeći kontakt podatke navedene
ispod. Ova Politika privatnosti važi za sve stranice na sajtu Bekatown-a. Ne primenjuje se na Internet
stranice drugih organizacija, uključujući i Internet stranice bliskih organizacija i stranice trećih strana.
Internet prezentacija Bekatown-a može da sadrži linkove prema Internet stranama takvih organizacija,
koje imaju sopstvenu politiku privatnosti koja se na njih primenjuje.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas:

Bekatown, 34300 Aranđelovac, Ilije Garašanina bb
Phone: +381 63 499 993
Email: prodaja@bekatown.rs